W ostatnim czasie wolontariusze Naszej Fundacji mieli przyjemność spotkać się z naszymi utalentowanymi dziećmi po raz kolejny, lecz tym razem, nie oglądając ich talenty, a ciesząc się wspólnie spędzonym czasem w trakcie obchodów Dnia Rodzica Zastępczego. Został on zorganizowany przez Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" oraz Fundację Wspierania Rodzin "Niebieski koralik". W festynie wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe z Poznania oraz kandydaci uczestniczący w szkoleniach przygotowujących do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych. Nasi wolontariusze Fundacji Małe Szczęścia uczestniczyli w roli sponsorów more info