„Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym”.

Barbara Bush – żona byłego prezydenta USA, Georga H. W. Busha

clipart1 Wspieraj pomysły i zdrowe rozwiązania

  • Pomóż dzieciom rozwijać ich talenty i osiągać codzienne małe sukcesy… Bo one prowadzą do wielkiego sukcesu
  • Wesprzyj dzieci z trudno uleczalnymi chorobami, które wymagają kosztownej terapii
  • Pomóż w organizacji zbiórek krwi, paczek dla dzieci z domów dziecka i innych wydarzeń

clipart2Dlaczego warto?

  • Uśmiech na twarzy dziecka to największa nagroda za okazaną pomoc
  • Nawet najdrobniejszy gest zmienia świat
  • Odkryj w sobie radość dzielenia się

clipart3 Jak można pomóc przywrócić dzieciom uśmiech na twarzy?

  • ZGŁOŚ SIĘ JAKO WOLONTARIUSZ

Największą wartością dla naszej Fundacji są ludzie, dlatego stawiamy na wolontariat. Nasi wolontariusze każdego dnia znajdują czas, aby przywracać uśmiech na twarzy setek dzieci. To oni, pomimo pracy, studiów, posiadania własnych rodzin, biegną służyć pomocą dzieciom i ich rodzinom.

Dzieci potrzebujących jest jednak więcej niż wolontariuszy. Jeśli chciałbyś zaangażować się w działania naszej Fundacji i przejść odpowiednie szkolenie z zakresu przywracania uśmiechu na twarzy oraz pozyskiwania funduszy – zgłoś się do nas!

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).. W związku z powyższym, jeśli chcą Państwo uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym uprzejmie prosimy o umieszczenie w Państwa CV poniższych informacji.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym również danych wrażliwych,  przez Fundację Małe Szczęścia z siedzibą w Poznaniu
(60-166 Poznaniu), ul. Wieruszowska 12/16, w celu realizacji procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące.. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Funadacją  na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Zostałem/am poinformowana o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, iż obszerny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie www maleszczescia.pl

Zostałam/em poinformowany/a o wszelkich przysługujących mi prawach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę proszę również zamieścić klauzulę:

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do Fundacji Małe Szczęścia z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznaniu), ul. Wieruszowska 12/16, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż 1 rok. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Fundacją  na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Zostałem/am poinformowana o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, iż obszerny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie.

  • WSPOMÓŻ NAS FINANSOWO

Każdy może wspomóc Fundację Małe Szczęścia poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji. Zostań Darczyńcą Fundacji i podaruj dzieciom zdrowie i dobry start w przyszłość.

Osoby fizyczne i osoby prawne przekazujące darowiznę organizacji pożytku publicznego mogą dokonać odpisu podatkowego. Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), osoby prawne od kwoty do opodatkowania mogą odliczyć 10% dochodu (CIT). Podstawą do dokonania rozliczenia jest potwierdzenie wpłaty darowizny na konto organizacji.

Rachunek bankowy

Deutsche Bank PBC SA
18 1910 1048 2794 3830 5202 0001

NIP, REGON, KRS

NIP:7792422096
REGON:302714591
KRS:0000492178

clipart4 Dobre zakończenia

Pomóż i dziel się radością z innymi. Przywróć innym i sobie uśmiech na twarzy i zmieniaj świat z Fundacją Małe Szczęścia!

Back to Top